ekg-ucebnice.cz


Stránky ucebnice-ekg.cz byly napadeny a z velké části zničeny. Na opravě stránek se pracuje.


Ucebnice-ekg.cz sites were attacked and largely destroyed. At the repair site is under construction.